Login
Close
Inloggen

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://www.youngselect.nl/) is onderstaande disclaimer van toepassing. Hierin geeft Young Select aan onder welk voorbehoud de informatie op de website aan u aangeboden wordt.

Alle publicaties en uitingen van Young Select zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Young Select is het bezoekers van deze website niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren, verveelvoudigen of op een andere manier openbaar te maken, wanneer dit niet voor persoonlijk of niet commerciële doeleinde is.

De website (https://www.youngselect.nl/) kan door middel van hyperlinks verwijzen naar websites van derden. Young Select is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die direct of indirect via haar website kan worden bezocht.

Young Select streeft ernaar om altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden op haar website. Ondanks alle inspanningen kan zij niet verzekeren dat de informatie op de website te allen tijde volledig en correct is. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Young Select aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Young Select behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Young Select en de gebruiker van de website ontstaan.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.youngselect.nl/ op deze pagina.

Copyright © 2024 Hunter Select   |  Disclaimer   |  Privacy Statement